Folwark Łuknajno położony jest w Łuknajnie –osada Ługanie, z początku XVII wieku.
Kiedyś istniała tu karczma, zniszczona przez Tatarów w 1656 r. W późniejszym okresie powstał dwór, niewielki majątek ziemski położony malowniczo na przesmyku między jeziorami Śniardwy i Łuknajno. Dwór ten znacznie został zniszczony podczas I wojny światowej w latach 1914-1915, a następnie został odbudowany w 1916- 1918r.
Z dawnego zespołu zachował się dwór oraz czworobok zabudowań gospodarczych.
Po II wojnie światowej kompleks budynków dworskich należał do Gospodarstwa Rolnego- Stawek. Hodowano bydło i trzodę chlewną.

W 2004 r. budynek dworski zaadaptowano na pokoje gościnne i gospodę z regionalną kuchnią mazurską pod nazwą Folwark Łuknajno – Gościniec „POD ŁABĘDZIEM”. Miejsce wypoczynku dla osób pragnących ciszy, spokoju i kontaktu z wodą i lasem.
Kierując się wzdłuż wschodniego brzegu Łuknajna, w kierunku północnym wiedzie polna droga do osady Urwitałt. Osada ta została założona w 1705r. przez Jerzego Heletiusa. Zachowały się w niej resztki dawnych zabudowań dworskich. Od 1975 r. mieści się tu Stacja Terenowa Zakładu Ekologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Do naszego obiektu prowadzi szutrowa, utwardzona droga. Przy gorszej pogodzie pojawiają się ubytki w nawierzchni. Za stan drogi nie odpowiadamy, leży to w gestii Zarządu Dróg Olsztyn. Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy i informujemy, że ponosimy odpowiedzialność tylko za teren Folwarku, o ile nie narusza to ochrony środowiska w Mazurskim Parku Krajobrazowym.

Odtwórz film na temat z-lotu-ptaka