At the Swan Restaurant

Welcome to restaurant „Pod Łabędziem” where you can try masurian and regional dishes.

We recommended:
-handmade dumplings,,
-mazurian fish with polish styled fried potatoes and salat,
-fish soup
-season dishes

For our regular guests we offer discounts on consumption.

SŁÓWKA GWARY MAZURSKIEJ…

Weno wej Waście – patrzcie Panowie i Panie
sturbowany- zmęczony
niedogodny- wybredny
wielce-dużo
fejne- dobre, fajnie
strawki- potrawy
mata – mamy
siececka- sieć rybacka
nenso- mięso
kołace- potrawy mączne
spaśne- tłuste
zawżdy – zawsze
goronc- upał
grzniota- burza
ajwoju – tutaj
lo- tylko
kurzyć- palić
obstalunki – zamówienia
wyrychtować- przygotować
cołnusek- łódka
rybaczenie- łowienie, wędkowanie
wender- wędrowiec
portki- spodnie
kosiory – buty
rajzowanie- podróżowanie
lofrować- przechadzać się
koło- rower
stecka- ścieżka
wyrko- łóżko
reno- rano
frysztuk- śniadanie